Misja Centrum Wsparcia Psychologiczno - Pedagogiczno - Logopedycznego Iwona Jakubowska

 

Centrum udziela dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym wsparcie 

w zakresie psychologicznym, pedagogicznym oraz logopedycznym.

Zakresem obejmuje diagnozę jak i terapię w/w obszarów. W ofercie znajduje się między innymi:

 • diagnoza gotowości szkolnej (5-6 r.ż.),

 • diagnoza ryzyka dysleksji rozwojowej, dysortografii i dysgrafii (10-12 r.ż.),

 • diagnoza dysleksji rozwojowej, dysortografii i dysgrafii ( 13-15 r.ż.),

 • diagnoza dysleksji rozwojowej, dysortografii i dysgrafii ( 16 r.ż.
  i powyżej),

 • diagnoza gotowości matematycznej i ryzyka dyskalkulii (7-9 r.ż.),

 • diagnoza dyskalkulii (10-12 r.ż.),

 • diagnoza profilu zainteresowań zawodowych młodzieży z inteligencją przeciętna 
  i powyżej oraz niepełnosprawnej w stopniu lekkim,

 • diagnoza więzi rodzinnych,

 • diagnoza pomiaru agresywności młodzieży,

 • diagnoza zaburzeń lękowych.

 

W Centrum przeprowadzane są badania audiometryczne słuchu wraz z Testem sekwencji długości tonów oraz Testem wysokości tonów.​

Istnieje również możliwość organizacji i prowadzenia szkoleń dla kadry pedagogicznej na terenie szkół.