Search
  • iwonakepinska

Diagnoza z zastosowaniem nowoczesnej technologii

Updated: Jul 12, 2019

W Centrum Wsparcia Psychologiczno - Pedagogiczno - Logopedycznego możliwe jest przeprowadzenie screeningowego badania słuchu oraz centralnego przetwarzania słuchu.


Efektem końcowym są audiogram (dla przewodnictwa powietrznego) oraz znormalizowane wyniki dwóch testów centralnych. Program wyposażony jest w moduł treningowo - terapeutyczny, który umożliwia stymulowanie rozwoju funkcji słuchowo - językowych oraz centralnego przetwarzania słuchowego w terapii dysleksji rozwojowej oraz CAPD.


0 views