Iwona Jakubowska

Pedagog, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej
Wykształcenie
Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki. W 2014 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej. Posiadam uprawnienia do posługiwania się narzędziami diagnostycznymi z obszaru występowania specyficznych trudności uczenia się. Jestem autorką wielu artykułów z dziedziny nauk społecznych. Aktualnie kontynuuję naukę na studiach doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Doświadczenie

Od ponad 10 lat pracuję z rodzinami, osobami dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą. Zatrudniona byłam w placówkach oraz instytucjach, w których świadczyłam usługi pomocowe oraz wspierające klientów w trudnych sytuacjach życiowych.

Prowadziłam zajęcia korekcyjno - kompensacyjne oraz logopedyczne. Wykonując swoje obowiązki zawsze podejmowałam decyzje uwzględniając dobro drugiego człowieka. 

 

Czym  zajmuję się w Centrum?
W Centrum przeprowadzam diagnozę i terapię logopedyczną  oraz pedagogiczną. Próbuję odnaleźć przyczyny trudności uczenia się dzieci i młodzieży szkolnej oraz na podstawie wyników diagnozy opracować dla nich indywidualny program terapeutyczny. 
Dodatkowo w Centrum przeprowadzam audiometryczne badanie słuchu wraz z Testem sekwencji długości tonów oraz Testem wysokości tonów. 

Tomasz   Deptuch

Psycholog, psychoterapeuta
Jestem absolwentem Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, gdzie zdobyłem wykształcenie psychologiczne o profilu klinicznym.
Dodatkowo ukończyłem szkołę zaawansowanej psychoterapii w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. W swojej pracy stosuję również elementy terapii poznawczo - behawioralnej.
Chcąc utrzymać najwyższą jakość pracy podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach poszerzając swoją wiedzę i umiejętności oraz systematycznie poddaję swoją pracę superwizji.
Na co dzień pracuję z dziećmi w różnym wieku, młodzieżą i dorosłymi diagnozując i prowadząc terapię indywidualną, grupową, rodzin oraz par.
Prowadzę również konsultacje psychologiczne, szeroko zakrojone szkolenia i warsztaty z zakresu emocji - w szczególności radzenia sobie ze stresem, asertywności i rozwiązywania konfliktów.
Czym zajmuje się w Centrum?

Pracuję z osobami, które chcą podnieść jakość swojego życia i z takimi, które mają:

  • problemy w relacjach (w związkach, rodzinie, pracy, szkole),

  • zaburzenia osobowości,

  • obniżony nastrój, depresję,

  • będącymi w kryzysie (żałoba, choroba, kryzys rozwojowy),

  • samookaleczającymi się,

  • myśli samobójcze,

  • trudności emocjonalne,

  • trudności adaptacyjne,

  • obniżoną samoocenę,

  • są zagrożone uzależnieniem.

 

W pracy kieruję się kodeksem etycznym psychologa
i psychoterapeuty.